Ovo je blog o voljenju

jer samo onoliko koliko volim sebe mogu voljeti i druge,

jer samo onoliko koliko prihvaćam sebe mogu prihvatiti druge,

jer voleći sebe postajem dobar sebi i drugima.

Ovo je blog o voljenju…